Professionele keuringen en taxaties van panden in en om Zaanstad door Brudetvastgoed

Maak een afspraak
Icoon makelaar

Bij Brudetvastgoed kunt u ook terecht voor keuring en taxatie. We verzorgen onafhankelijke keuringen voor potentiële kopers en taxaties voor verkopers. Zo weten beide partijen precies waar zij aan toe zijn

Keuring

Wanneer u een huis gaat kopen, wilt u uiteraard een volledig beeld hebben van de staat waarin de woning verkeert. Brudetvastgoed verzorgt onafhankelijke (bouwtechnische) keuringen die aantonen welke mogelijke kosten de koper te wachten staat, wat de precieze waarde van de woning is en wat het energielabel is. 


Eventueel toekomstig benodigde reparaties, asbestverwijdering of restauraties komen hierbij ook aan het licht. Ook geeft een keuring een eerlijk beeld van de daadwerkelijke waarde van een woning of pand. Door te beoordelen wat het verwachte energieverbruik is, kunnen onverwachte kosten op dat vlak ook voorkomen worden.

Onderdelen die worden beoordeeld en opgenomen in het rapport zijn:

 • Beschrijving van het soort woning
 • De grootte, aard en indeling van de woning
 • De grootte, aard en indeling van het perceel
 • Ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning
 • Het niveau van afwerking
 • Esthetische en architectonische kwaliteit van het pand
Neem contact op voor een keuring

Taxatie

Bij een taxatie worden exact dezelfde elementen van het pand of de woning beoordeeld als bij de keuring voor kopers. In dit geval is het rapport bestemd voor de verkoper van het huis. Zo weet hij of zij precies welke kosten mogelijk bij hem/haar kunnen worden verhaald. Dit stelt verkopers ook in staat de waarde van de woning te verhogen met behulp van aanpassingen of verbouwingen. Ook kan er een reële vraagprijs worden aangegeven.


Het taxatierapport bevat een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met waardeontwikkelingen van de woning.

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

 • Privaatrechtelijke aspecten
 • Omschrijving ingeving en object
 • Onderhoudstoestand
 • Verontreiniging
 • Onderbouwing waardeoordeel
 • Publiekrechtelijke aspecten
Neem contact op voor een taxatie